O nás

sme nezávislé, samostatné, odborovo-profesijné združenie základných odborových organizácií (ďalej iba ZOO). Vo svojich radoch združujeme predovšetkým zamestnancov v slovenskom školstve a vede. Naším poslaním je ochrana, obhajoba a presadzovanie oprávnených záujmov a požiadaviek našich členov pomocou zákonných nástrojov a kolektívneho vyjednávania. Zameriavame sa na oblasti: pracovnoprávnu; mzdovú; sociálnu; bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), ako aj oblasť profesijnú, vzdelávaciu a projektovú. Sme členom Konfederácie odborových zväzov (KOZ SR); Education International (EI); European Trade Union Commitee in Education (ETUCE); spolupracujeme s partnerskými organizáciami a regiónmi doma i v zahraničí.