Pracovnoprávna a profesijná oblasť

Bezplatné právne a poradenské služby pri ochrane práv členov, po splnení podmienky dĺžky členstva aj bezplatné právne zastúpenie pri súdnom konaní. Participácia pri tvorbe a zmenách legislatívy, pripomienkovanie vyhlášok, nariadení a zákonov. Aktívne zastúpenie v pracovných skupinách – vnútro-zväzových sekciách pre zmenu školskej legislatívy. Organizovanie tematických okrúhlych stolov, konferencií a školení pre plnenie aktuálnych cieľov v oblasti. Osobné právne konzultácie s členmi Zväzu podľa ich potreby.