Mzdová oblasť

Zvyšovanie mzdových taríf, navyšovanie štátneho rozpočtu pre školstvo a z neho vyplývajúci medziročný mzdový nárast; úroveň odstupného a odchodného nad rámec zákonníka práce; úroveň nadtarifných zložiek platu; príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie (DDP) alebo sporenie (DDS); výšku sociálneho fondu (SF) nad rámec zákona; zvýšenie výmery dovoleniek; skrátenie týždňového pracovného času.