Sociálna oblasť a pracovné podmienky

Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a predpisov z oblasti BOZP. Objektivita vyšetrovania pracovných úrazov a ich odškodnenia. Delegovanie zástupcov do komisií pri výberových konaniach na pracovné miesta a funkcie. Pracovný poriadok je platný len po odsúhlasení odborovou organizáciou, participácia na jeho tvorbe a spolutvorba špecifických pracovných podmienok je ďalším nástrojom v rukách zamestnancov okrem uzatváranej KZ. Prístup ku informáciám o činnosti zamestnávateľa, jeho zámeroch a ekonomike organizácie. Zväz poskytuje finančné príspevky z podporného fondu pre svojich členov, ktorí sa dostali do vážnych finančných ťažkostí; príspevok na doplnkovú rekreáciu; EXOD, ako ďalšiu formu vzdelávania pedagogických zamestnancov v čase prázdnin vrátane finančného príspevku; detský letný tábor pre deti členov; systém návratných finančných výpomocí, bezplatný informačný servis – vlastný zväzový časopis a jeho elektronická skrátená verzia; priebežné informácie a vnútro-zväzové komunikačné prostredie; pomoc pri rekvalifikácii a ponuka vlastných vzdelávacích programov; pomoc pri uplatňovaní práva na prácu.