Rezort školstva pripravil nový zákon o vzdelávaní dospelých

zdroj: TASR

Na snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker (HLAS-SD).
Foto: TASR Jakub Kotian

Návrh zákona prináša do vzdelávania dospelých štyri podstatné zmeny. Jednou z nich je zavedenie pojmu profesijná kvalifikácia.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR pripravilo nový zákon o vzdelávaní dospelých, tzv. zákon o celoživotnom vzdelávaní. Cieľom je uľahčiť ľuďom prístup k vzdelávaniu v každom veku, dať druhú šancu tým, ktorí majú nedostatočnú kvalifikáciu, a zároveň vytvoriť zrozumiteľný systém pravidiel aj pre zamestnávateľov. Informoval o tom vo štvrtok na tlačovej konferencii minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

„To, že niekto pred 20 alebo 30 rokmi získal nejaký typ vzdelania, nezaručuje, že jeho kvalifikácia a zručnosti zodpovedajú potrebám trhu práce v súčasnosti alebo budú dostatočné v nasledujúcich rokoch,“ skonštatoval Drucker s tým, že nestačí vyštudovať strednú alebo vysokú školu, ale treba sa vzdelávať počas celého života.  

Návrh zákona prináša do vzdelávania dospelých štyri podstatné zmeny. Jednou z nich je zavedenie pojmu profesijná kvalifikácia. Nahradiť má zastaraný systém čiastočných a úplných kvalifikácií, ktoré už nevyhovujú súčasným požiadavkám. Sprehľadniť sa má typológia kvalifikácií uznávaných na Slovensku, zároveň majú byť zavedené nové systémové prvky uznávania kvalifikácií na základe vedomostí, zručností a kompetencií nadobudnutých praxou.

Ďalšou zmenou má byť motivácia pre účasť na vzdelávaní dospelých. Záujem by malo posilniť zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov. Peniaze na takomto účte by umožnili záujemcovi vzdelávať sa v oblasti základných zručností, kľúčových kompetencií alebo v oblasti záujmového vzdelávania, prípadne využívať služby kariérového poradenstva pre dospelých. V rámci dvojročnej pilotnej prevádzky by mal štát prispieť 5000 ľuďom sumou 200 eur. 

Treťou navrhovanou zmenou je vznik tréningového centra popri strednej odbornej škole, zámerom je vytvorenie desiatich až 12 takýchto centier. Pomôcť by mali získať najmä remeselné zručnosti. Určené budú pre tých, ktorí nemajú nižšie stredné vzdelanie, či už zo zdravotných, rodinných, alebo iných dôvodov, prípadne boli dlhšie obdobie mimo vzdelávacieho systému.

Nová legislatíva má zaviesť aj systém overovania vzdelávacích výstupov. Inštitúcie, ktoré budú poskytovať vzdelávanie dospelým, bude certifikovať ministerstvo školstva a zverejňovať ich zoznam v registri. Tieto organizácie budú môcť poskytovať vzdelávacie programy, ktorých účastníci získajú tzv. mikroosvedčenia. Určené budú pre tých, ktorí si potrebujú doplniť vedomosti, zručnosti a kompetencie, bolo by však pre nich zbytočné absolvovať celé stredoškolské či vysokoškolské vzdelávanie. 

Okrem týchto kľúčových noviniek má priniesť zákon podľa rezortu školstva viacero užitočných zmien, ktoré zjednodušia a zefektívnia systém vzdelávania dospelých. Ide napríklad o zavedenie majstrovských skúšok či posilnenie postavenia nadpodnikových vzdelávacích centier.  

Návrh zákona predkladá ministerstvo vo štvrtok do pripomienkového konania. Ak návrh zákona Národná rada SR schváli, zmeny budú platiť od 1. januára 2025.