Ku Dňu učiteľov

Rodičia, rodina, príroda, škola – knihy a učitelia,– základy tvorby ľudskej osobnosti, životodarné zdroje jej rozvoja. Čím sme starší, skúsenejší, tým viac rozumieme svojim koreňom a sme vďační za všetky tieto inšpiračné zdroje.

Dátum 28. marec, Deň učiteľov, si možno o niečo viac pripomenieme naše školské a študentské roky, chvíle náročné, podnetné, no bezstarostné. Posolstvo J. A. Komenského, učiteľa národov: „Prírodu skúmaj! Z kvetu býva plod. Človeka skúmaj a veď k vedomosti, lebo múdrosť je vernosť dobrým citom v každom z nás“ je stále živé a prihovára sa aj našej neľahkej súčasnosti.

Núka sa nám však aj ešte starší výrok o vzdelaní – z veľkomoravských legiend o sv. Konštantínovi: „Múdrosť žiari viac ako slnko. Prikázanie je kahanom, ale naučenie je svetlom.“