Vyšehradský fond

V roku 2007 sme počas konania V. zjazdu zrealizovali kongres predstaviteľov školských odborov z krajín V4 financovaný z Medzinárodného Vyšehradského fondu pod názvom Postavenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov v krajinách Vyšehradskej 4 (V4) a jeho vplyv na obsah a kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.

Po rokovaní v pléne sa účastníci konferencie rozdelili do 4 workshopov pod názvom: Starostlivosť o pedagogických zamestnancov, garantom bola Česká republika, lektoroval Mgr. František Dobšík. Kariérový systém, garantom bola Slovenská republika, lektoroval Mgr. Ľuboslav Drga. Kontinuálne vzdelávanie, garantom bola Poľská republika, lektoroval Jaroslaw Czarnowski. Hodnotenie pedagogického zamestnanca, garantom bola Maďarská republika, lektoroval Antal Árok.

Príjem vyplatený z grantu pre zväz:

Medzinárodný Vyšehradský fond: 9033,80 € 299 155,80 Sk

Autori projektu: Ing. Ján Gašperan, PaedDr. Eva Klikáčová
Manažér projektu: PaedDr. Eva Klikáčová