EEA Grants – Norway Grants

V rokoch 2009 – 2011 sa nám podarilo zrealizovať projekt Centrum vzdelávania a centrum pre regeneráciu pracovnej sily Kežmarské Žľaby, podporovaný grantom z Islandu, Lichtennštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu krajín EHP Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.

V rámci uvedeného projektu sa podarilo vyškoliť v troch moduloch 675 frekventantov, 14. septembra 2010 kolaudovať a 12. novembra 2010 za účasti prvého tajomníka veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku pána Torgala Ståhla a ďalších vzácnych hostí centrum otvoriť. Projekt vyvrcholil záverečnou prezentačnou konferenciou 27. januára 2011, ktorá sa uskutočnila za účasti jej exelencie pani veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymoen, domácich hostí, manažmentu projektu, lektorov, frekventantov vzdelávania a dodávateľov stavby a služieb.

Príjem vyplatený z grantu pre zväz:

Finančný mechanizmus krajín EHP, Nórsky finančný mechanizmus a štátny rozpočet867 530,22 €26 135 215,41 Sk

Tvorcovia projektu a koordinátori vzdelávacích aktivít v projekte Innovation Norway.

Autori projektu: Ing. Ján Gašperan, PaedDr. Eva Klikáčová
Generálny manažér a manažér projektového teamu: Ing. Ján Gašperan a PaedDr. Eva Klikáčová