MŠVVaŠ zvažuje alternatívy riešenia zabezpečenia dátových služieb pre školy

Bratislava 22. novembra (TASR) – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR TASR potvrdilo, že aktuálne neprebieha žiadny výber „nového dodávateľa“, ale sú pripravené kroky na zváženie alternatív ďalšieho riešenia zabezpečenia dátových služieb pre školy. Zároveň sa rezort školstva vyhradzuje voči tvrdeniu Slovensko.Digital, že projekt pod názvom Internet pre školy je pokračovaním projektu Edunet_SK. V projekte ministerstvo nepokračuje, snahou je zabezpečiť kontinuitu v poskytovaní dátových služieb školám, žiakom a učiteľom s dôrazom na zásady hospodárnosti, transparentnosti a efektívnosti.

Otázka pripojenia škôl na internet po tom, ako sa skončila platnosť zmluvy Edunet_SK, je jednou z tém, ktoré v súčasnosti zodpovední pracovníci ministerstva riešia. „Ministerstvo školstva nikdy dodatok k tejto rámcovej zmluve nepripravovalo a ani nikdy nepovažovalo za riešenie predĺženie súčasnej zmluvy napríklad formou dodatku so súčasným poskytovateľom služieb Edunet_SK spoločnosťou SWAN, a. s.,“ uviedli z odboru komunikácie a protokolu MŠVVaŠ. Rámcovej zmluve na poskytnutie služieb Edunet_SK so spoločnosťou SWAN uplynula účinnosť 5. októbra, aj keď pripojenia jednotlivých škôl na základe objednávok budú funkčné minimálne do jesene 2023. „V súčasnosti ani nie je legálne možné podpísať akýkoľvek dodatok k tejto zmluve,“ tvrdí rezort.

Ministerstvo školstva analyzuje možnosti neobstarávať centrálne riešenie poskytovania internetu pre školy, ale poskytnúť finančné prostriedky školám na zriadenie a financovanie pripojenia formou „digitálneho normatívu“ pre školu. „Otvorenou témou však zostáva spôsob zabezpečenia takzvaných súvisiacich služieb, a to najmä otázky bezpečnosti a manažmentu prístupov (vrátane filtrovania obsahu),“ spresnili z ministerstva.

V rámci prípravy projektu Nový školský internet sa podľa slov ministerstva školstva uskutočnili prípravné trhové konzultácie s relevantnými subjektmi na trhu. Zriadená bola aj pracovná skupina zložená zo zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.

„Členovia pracovnej skupiny mali za úlohu navrhnúť variantné riešenie poskytovania internetu školám po ukončení projektu Edunet_SK. Od väčšiny členov pracovnej skupiny, najmä zo strany Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorej zástupcovia mali byť hlavnými nositeľmi odbornej kapacity, nebola v tejto súvislosti poskytnutá súčinnosť,“ priblížil rezort školstva. Aj z tohto dôvodu ministerstvo školstva pracuje na Analýze stavu a návrhu riešenia internetového pripojenia a dátových služieb pre školy v SR, zároveň je pripravené v tejto veci viesť dialóg s odbornou verejnosťou a predstaviť svoj návrh na diskusiu počas decembra.

V októbri tohto roka vypršala zmluva so súčasným dodávateľom internetového pripojenia pre školy, spoločnosťou Swan, v rámci projektu Edunet. To znamená, že nie je možné školy pripájať k internetu. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Slovensko.Digital Peter Kulich. Zároveň združenie vyzýva ministra školstva, aby vyriešil internet pre školy poriadne a transparentne.