Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024

zdroj: www.kozsr.sk

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

KZVS-2023-2024-verejna-sluzba.pdf

×