Demonštrácia Proti chudobe | Bratislava | 8.10.2022

zdroj: www.kozsr.sk

Raketový nárast cien energií sa premieta do cien všetkých výrobkov, potravín a služieb, a taktiež aj do obáv ľudí z budúceho vývoja. Chudoba obyvateľov Slovenska, do ktorej sa vplyvom inflácie a rastúcimi cenami všetkých komodít dostávajú, je hrozivá a neprijateľná. Adresná pomoc ľuďom, firmám, podnikateľom a obciam, verejným inštitúciám aspoň z časti zmierňujúca rastúce ceny energií, je to, čo zo strany slovenskej vlády chýba. Apelujeme preto na vládu a parlament, aby urýchlene prijali konkrétne účinné riešenia, ktoré pomôžu mimoriadne zložitú situáciu rodín, samoživiteľov, zamestnancov, dôchodcov, ako aj firiem, podnikateľov a verejných inštitúcií aspoň čiastočne zvládnuť. 

Už dnes musia zamestnanci s minimálnou mzdou odložiť bokom sumu rovnajúcu sa mesačnej mzde alebo vyššiu, aby mohli doma svietiť a kúriť.

Zložitá energetická situácia sa odzrkadľuje v obmedzovaní výroby, pozastavení investícií, a samozrejme, aj v likvidácii pracovných miest. Kolaps hrozí obciam a mestám, školám, nemocniciam. Vláda dostala vo voľbách mandát, aby účinne riešila akékoľvek vzniknuté problémy v prospech všetkých občanov. Slovensko však dva mesiace čakalo na to, aby vládna koalícia prestala riešiť samú seba a začala bezodkladne konať, aj keď „päť minút po dvanástej“, a pomohla ľuďom a firmám zvládnuť súčasnú situáciu.

Pokiaľ nebudú realizované konkrétne protiinflačné opatrenia, bude sociálny zmier na Slovensku iba obyčajnou ilúziou. Odbory sú hlasom verejnosti a tá apeluje na predstavenie okamžitých riešení.

„Preto sa v sobotu 8. októbra o 12:05 stretneme na bratislavskom Námestí SNP na demonštrácii Proti chudobe, aby sme vláde a parlamentu vyslali jednoznačný odkaz, že je najvyšší čas bezodkladne prijať opatrenia a kroky, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov obyvateľstva, podporia stabilizáciu hospodárstva, ktoré bolo zasiahnuté vysokým rastom cien energií, a v neposlednom rade zabezpečia prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok, v ktorom sa zohľadnia záväzky plynúce z prijatých kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Demonštrácia sa bude konať v rovnakom termíne a čase ako rovnaká akcia Českomoravskej konfederácie odborových zväzov na pražskom Václavskom námestí. Spoločne takto obe odborové centrály vyzývajú vlády Slovenskej a Českej republiky, aby sa začali zaoberať sociálnou situáciou obyvateľov oboch krajín a nedopustili prepadanie občanov do chudoby.

NECHCEME PATRIŤ MEDZI NAJHORŠIE PLATENÝCH ZAMESTNANCOV V EÚ

Model nízkych miest a vysoké množstvo odpracovaných hodín – to je spoločný menovateľ nielen slovenských, ale aj českých zamestnancov. Chudoba pracujúcich nepredstavuje iba ťažkú životnú situáciu pre samotného človeka, je to i ekonomický problém. Je potrebné preto zdôrazniť, čo si zo svojej mzdy dokážu zamestnanci reálne kúpiť. Spotreba domácností je totiž kľúčová pre rast HDP. Preto musí byť záujmom celej spoločnosti, aby sa zamestnanci prostredníctvom zvyšovania miezd viac podieľali na výsledkoch rastu ekonomiky.

S nízkymi mzdami nedokážu zamestnanci čeliť ani súčasnému nárastu cien energií, potravín, služieb. Bez prijatia takých opatrení a krokov, ktoré zastavia pokles životnej úrovne obyvateľstva a reálnych príjmov a ktoré podporia stabilizáciu hospodárstva, bude chudoba každodennou slovenskou realitou.

Koniec nízkym mzdám. Podporte nás!

Demonštrácia KOZ SR Proti chudobe | Bratislava | 8.10.2022
https://www.facebook.com/events/5514811958574159

Demonstrace ČMKOS proti chudobě
https://www.facebook.com/events/1214781506040244