KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROK 2022 A DODATKY KU KZVS 2021

zdroj: www.ozskolstva.sk

[dflip id=“167″ ][/dflip]

[dflip id=“171″ ][/dflip]

[dflip id=“173″ ][/dflip]

[dflip id=“175″ ][/dflip]