Sociálna oblasť a pracovné podmienky

Kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a predpisov z oblasti BOZP. Objektivita vyšetrovania pracovných úrazov a ich odškodnenia. Delegovanie zástupcov do komisií … Čítať ďalej Sociálna oblasť a pracovné podmienky