KOLEKTÍVNE ZMLUVY VYŠŠIEHO STUPŇA NA ROK 2022 A DODATKY KU KZVS 2021

zdroj: www.ozskolstva.sk [dflip id=“167″ ][/dflip] [dflip id=“171″ ][/dflip] [dflip id=“173″ ][/dflip] [dflip id=“175″ ][/dflip]