Ostatné projektové aktivity

Lektori, garanti i spoluautori vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania so zameraním najmä na informačno-komunikačné technológie pre OZPŠaV (od r. 2010) Iniciátori, … Čítať ďalej Ostatné projektové aktivity